Hrvatsko društvo za
preventivnu i socijalnu
pedijatriju
registracija2
filida
Filida Travel Agency
Park Kate Šoljić 3, Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4616 520

Kotizacija

1 000,00 kn - do 15. rujna 2017.
1 200,00 kn - nakon 15. rujna 2017.
500,00 kn - suradne struke i specijalizanti
 
Umirovljenici i studenti su oslobođeni kotizacije.
 

Kontakti

dr. Andrea Kostinčer-Pojić
andrea.kostincer-pojic@zg.t-com.hr
dr. Marinela Planinić
marinela.planinic@gmail.com
 
TEHNIČKI ORGANIZATOR:
Filida - Putnička Agencija d.o.o.
Park Kate Šoljić 3
10000 Zagreb, Croatia
MAIL: tatjana@filidatravel.hr
TEL: 01/4616520
 

plakat

 

KONGRES DJEČJEG ZDRAVLJA

38. simpozij preventivne

i socijalne pedijatrije

s međunarodnim sudjelovanjem

 

Osijek, 6. - 8. listopada 2017.

Hotel "Osijek"